Sunday, 26/09/2021 - 02:21|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của trường thcs + th thái học

Lịch sử 9: Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược (1953 - 1954) - Nguyễn Hồng Dương - Trường TH&THCS Thái Học.

Lịch sử 9: Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược (1953 - 1954) - Nguyễn Hồng Dương - Trường TH&THCS Thái Học.

Video liên quan